Gestió de punts de recàrrega de la companyia energètica Celsia a Llatinoamèrica

La companyia energètica Celsia que pertany al Grup Argos, disposa d’una amplia xarxa de recàrrega ubicada a diferents països de Llatinoamèrica.

Per la gestió de tota la xarxa de recàrrega, en constant creixement, Celsia ha apostat per EVcharge. La plataforma s’ha adaptat perfectament a les necessitats requerides per la companyia en el seu procés de licitació. Un dels principals objectius de Celsia era trobar un proveïdor que pogués adaptar-se a les seves necessitats, i dissenyar un producte totalment personalitzada i que disposes d’una plataforma suficientment testada en un important número de dominis.

L’experiència d’EVcharge, que gestiona més de 150 nuclis urbans, la potencia i diversitat de la plataforma i la flexibilitat a l’hora d’adaptar-se als requeriments únics de Celsia, va ser la que va decantar la balança cap a EVcharge i ens ha permès entrar a aquesta fantàstica associació.

A dia d’avui, el grup Argos i Celsia gestionen, entre Colòmbia, Costa Rica i Panamà, més de 60 punts de recàrrega amb EVcharge i continuen en constant expansió per diverses ciutats de la zona.

A fecha de hoy el grupo Argos y Celsia gestionan ya entre Colombia, Costa Rica y Panamá 60 puntos de recarga con EVcharge y continuan en constante expansión por diversas ciudades de la zona.